Teckenstorlek:
Stockholms stift
Klara Södra
kyrkogata 1
Box 16306
103 25 Stockholm
Tel 08-508 940 00
Telefax 08-24 75 75
sthlm.stift@svenska
kyrkan.se
Församlingarna

Alla människor i Sverige bor i en församling. Det är både ett geografiskt begrepp och en beteckning för dem som tillhör Svenska kyrkan. I Stockholms stift finns 69 av landets 1834 församlingar. Församlingarna ingår sedan i kyrkans regionala organisation som består av 13 stift.

Gudstjänster, undervisning, diakoni och mission
Församlingens verksamhet består av gudstjänster, mission, själavård, undervisning och diakoni. Församlingens centrum är kyrkan där gudstjänsterna firas, men där pågår även en mängd aktiviteter för alla åldrar.

Körer och barntimmar
Körsång, barntimmar och olika kulturarrangemang är exempel på församlingsverksamhet. Tider för gudstjänsterna hittar du annonserade varje vecka (normalt fredagar) i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet eller i gudstjänstdatabasen här på stiftets webbsida.

Så styrs församlingen
Beslutanderätten i en församling utövas av kyrkofullmäktige, på kyrkostämman eller av ett direktvalt kyrkoråd. Representanterna i dessa organ utses i kyrkoval. Kyrkorådet är församlingens styrelse och har ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. I varje församling skall det finnas en kyrkoherde, som utifrån avgivna vigningslöften på eget ansvar fullgör de uppgifter som anges i kyrkoordningen.

Sök din församling

Församlingarnas egna webb-platser.