Teckenstorlek:
Stockholms stift
Klara Södra
kyrkogata 1
Box 16306
103 25 Stockholm
Tel 08-508 940 00
Telefax 08-24 75 75
sthlm.stift@svenska
kyrkan.se